JAKTV, Selasa 4 Agustus 2009

00:00 Kicir Kicir
00:30 JAK 24
04:00 Off Siaran
05:00 JAK 24
05:30 Bandar Jakarta
06:00 Jakarta 2 Menit
06:02 Belagu
07:00 Jakarta 2 Menit
07:02 Maha Karya Agung Sedayu
07:30 JACO
08:00 Jakarta 2 Menit
08:02 Medika Natura
09:00 Jakarta 2 Menit
09:02 DRTV
09:30 Dimarco
10:00 Jakarta 2 Menit
10:02 Lejel Home Shopping
12:00 Berita MK
12:02 Lejel Home Shopping
15:00 Berita MK
15:02 Dimarco
15:30 C Music “3 L”
16:00 Jakarta 2 Menit
16:02 C […]

Tags: , , , , ,